Month: March 2019

Geliat Ranting di PCM Wanayasa

Geliat Ranting di PCM Wanayasa

Cabang Ranting
Dalam sebuah kesempatan Ketua PBNU, Slamet Effendi Yusuf, menyatakan kekagumannya terhadap Muhammadiyah. Ada tiga hal yang membuat kagum salah satu pimpinan NU itu yakni;  1) Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selalu berjalan dengan tertib, lancar dan damai tanpa konflik dan benturan yang berarti, 2) Penguasaan aset Muhammadiyah dari tingkat Ranting hingga Wilayah beserta seluruh AUM tersentral di PP Muhammadiyah, dan 3) Persyaratan berdirinya Ranting dan Cabang Muhammadiyah yang berupa Pengajian dan AUM. Berkaitan dengan pendirian Ranting, AD/ART Muhammadiyah pasal 5 ayat 2 mensyaratkan sekurang-kurangnya mempunyai; 1) Pengajian/kursus anggota berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, 2) Pengajian/kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, 3) Mushalla/su